Rogaine a jeho generika

Přidáno: 21.04.2013

Proč kupovat Rogaine, když na internetu mohu sehnat mnoho jiných přípravků s obsahem Minoxidilu, slibujícím stejné účinky?

Na evropském i mimoevropském trhu je velká nabídka produktů s obsahem Minoxidilu či dokonce Minoxidil v čisté podobě. Nasnadě je tedy otázka, z jakého důvodu zde píšeme o přípravku Rogaine.

 

Pro objasnění této otázky je potřeba zabrousit na chvíli do terminologie.

Přípravek Rogaine má ve své dokumentaci jednu důležitou skutečnost, jedná se o přípravek uznaný organizací FDA. Jedná se o Americký úřad pro kontrolu léčiv. Ačkoliv tento fakt může spotřebiteli připadat jako pouhá vábnička pro zákazníky, skrývá se za tímto označením důležité sdělení právě směrem k uživateli.

 

Pro získání certifikátu FDA originálního léčiva musí tato látka projít složitým a velice dlouhým procesem podrobného vědeckého a klinického výzkumu. Ten se skládá z mnoha kroků a pro jedinou látku zahrnuje přibližně 15 let laboratorních prací a miliardové náklady. Taková látka má tedy za sebou registrační dokumentaci zahrnující více než 400 svazků (zhruba 1 800 000 stránek!).  Takový přípravek je poté bedlivě sledován při výrobním procesu a každý jeho vzorek je před vypuštěním na trh dále testován na nezávadnost i stabilní účinnost.

 

Tato administrativní a klinická „minulost“ léčivého přípravku je tedy pro zákazníka zárukou kvalitního léku. Bohužel lze z tohoto procesu vyvodit i pro spotřebitele negativní důsledek a tím je cena preparátu. Ta je samozřejmě vyšší, neboť výrobce, jež látku na trh uvedl, zavádí takovou cenu, která by mu pokryla náklady spojené s předchozí vědeckou výzkumnou prací.

 

Na druhé straně stojí takzvaná Generika.

Jsou to látky, jež kopírují originální produkt, jemuž po zákonem dané lhůtě, skončil patentní nárok.

Tyto látky mnohdy originální produkt zcela „převálcují“ a to zejména masivní reklamou a cenou. Není divu. Firmy, které na trh generikum uvádějí, podstupují v porovnání s předchozí společností, pouze minimální náklady. Mají tedy možnosti věnovat peníze do líbivé reklamy, která často na zákazníka působí dojmem, že se mu nabízí zcela převratný produkt za atraktivní cenu.

 

Nicméně ačkoliv by generikum mělo být analogem originálního produktu, často jsou kvalitou zcela pod jeho úrovní. Nároky na jeho testování jsou totiž zanedbatelné (pouze jediná!! Klinická studie na 18-24 dobrovolnících!), která ještě k tomu povoluje odchylku v účinnosti generika vs. originální léčivo až o 40%. Dále není předmětem zkoumání, jaké další látky jsou v generickém přípravku obsaženy, což často způsobuje nález toxických příměsí a retardérů v generických lécích (látek snižujících vstřebávání a účinek samotné účinné látky). O pochybném původu látek, se snad již ani nemusíme zmiňovat, často totiž látky pochází z Číny apod. a kompletovány jsou v Evropě, samozřejmě pod hlavičkou a s garancí evropské „kvality“.

 

Z předchozího sdělení je tedy jasné, z jakého důvodu považujeme přípravek Rogaine za nejvhodnější, ale dá se říci, že i jediný bezpečný produkt s touto účinnou látkou. Za jeho kvalitu se můžeme zaručit a za jeho účinností stojí mnoho publikovaných odborných vědeckých prací a klinických pozorování.

Za zmínku jistě stojí i to, že Česká Společnost Všeobecného Lékařství ve všeobecném prohlášení o generických přípravcích pacienty důrazně varuje při volbě léku a zejména u přípravků s řízeným uvolňováním včetně transdermalního systému, což je právě případ topických a pěnových přípravků s Minoxidilem.

 

Závěrem bychom rádi vyjmenovali některé názvy generických přípravků.

Nechceme tak nijak poškozovat jména jiných výrobců. Naším cílem je pouze upozornit Vás, jakožto možného uživatele, že užívání následujících produktů je spojeno s mnoha riziky vyplývajících ze samotné podstaty generického přípravku:

 

Kirkland

Regaine

Yuda

Neocapil

Lipogaine

UpandUp

Bosley

Equate

Maxogain

 

Zdroje:

Doc. MUDr. Otto Mayer, CSc. II interní klinika FN Plzeň.( Originální lék vs. generikum), MUDr. Miroslav Havlín ( Generické léky),  Česká společnost všeobecného lékařství ( stanovisko společnosti ke generické preskripci)


Zpět na seznam článků
Copyright 2013 - 2024 © Hustší vlasy